TV& VIDEO

chuẩn nghèo

Nghịch lý bình xét hộ nghèo ở Sơn La

Nghịch lý bình xét hộ nghèo ở Sơn La

VTV.vn - Nhiều gia đình được đưa vào danh sách hộ nghèo nhưng không nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Đây là thực tế đang xảy ra tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.