TV& VIDEO

chức vụ quan trọng

Công tác cán bộ của Đảng: Vấn đề là năng lực, là đạo đức chứ không phải tuổi tác

Công tác cán bộ của Đảng: Vấn đề là năng lực, là đạo đức chứ không phải tuổi tác

VTV.vn - Đó là quan điểm chung của nhiều chuyên gia về việc Đảng bộ địa phương bổ nhiệm một số cán bộ trẻ có tuổi đời từ 25 tới dưới 45 vào các vị trí nắm trọng trách lớn.