TV& VIDEO

chung cư

Tạo dựng cộng đồng văn hóa đa quốc gia: Thách thức của các dự án chung cư

Tạo dựng cộng đồng văn hóa đa quốc gia: Thách thức của các dự án chung cư

VTV.vn - Việc hài hòa cộng đồng văn hóa đa quốc gia là một thách thức với các dự án chung cư muốn tiếp cận thị trường người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.