TV& VIDEO

chứng khoán 2015

Gắn kết thị trường chứng khoán với cổ phần hóa

Gắn kết thị trường chứng khoán với cổ phần hóa

(VTV.vn) - Làm cách nào để gắn kết thị trường chứng khoán với các doanh nghiệp cổ phần hóa chính là chủ đề chính được bàn luận trong Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.