TV& VIDEO

Chúng tôi là chiến sĩ

MC Đức Bảo: Truyền hình gần như tất cả cuộc sống của tôi

MC Đức Bảo: Truyền hình gần như tất cả cuộc sống của tôi

VTV.vn - Với nam MC Chúng tôi là chiến sĩ, công việc làm truyền hình gần như là tất cả cuộc sống của anh.