chương trình giảm nghèo

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững từ nuôi bò lai

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững từ nuôi bò lai

VTV.vn - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên được tham gia vào chương trình dạy cách làm ăn từ mô hình nuôi bò lai và cho hiệu quả cao.