TV& VIDEO

chương trình giảm nghèo

Tiếp tục đổi mới chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo

Tiếp tục đổi mới chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo

VTV.vn - Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo là 9,88%, tăng lên hơn gấp đôi so với cách tính cũ là thông tin vừa được công bố.

 • TP.HCM tổng kết chương trình giảm nghèo

  TP.HCM tổng kết chương trình giảm nghèo

  Trong nước26/09/2015 04:52 PM

  VTV.vn - Sáng nay (26/9), TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2015.

 • TP.HCM: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Vì người nghèo

  TP.HCM: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Vì người nghèo

  Tấm lòng Việt06/08/2015 05:59 PM

  VTV.vn - Sáng 6/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Vì người nghèo TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Vì người nghèo giai đoạn 2015 - 2020.

 • Công tác giảm nghèo còn thiếu bền vững

  Công tác giảm nghèo còn thiếu bền vững

  Kinh tế06/02/2015 11:08 AM

  Công tác giảm nghèo còn thiếu bền vững do khó khăn trong bố trí nguồn lực thực hiện; chính sách còn dàn trải, phân tán và tồn tại tâm lý trông chờ, ỷ lại…

 • Hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bắc Kạn

  Hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bắc Kạn

  Trong nước28/12/2016 08:46 PM

  VTV.vn - Sau 20 năm tái thành lập tỉnh, từ 50 % hộ nghèo, Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để toàn tỉnh giờ chỉ còn hơn 26% hộ nghèo đa chiều.

 • Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo

  Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo

  Trong nước22/04/2013 03:31 PM

  Trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời ngày 21/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong các chương trình giảm nghèo, cần tập trung vào một đầu mối điều hành, thống nhất.

 • Nhìn lại chương trình giảm nghèo

  Nhìn lại chương trình giảm nghèo

  Trong nước02/10/2009 04:08 PM

  Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu thiên niên kỷ về giảm một nửa tỉ lệ người dân có có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày và giảm một nửa tỉ lệ người thiếu đói trong giai đoạn 1990 - 2015. Đây là một thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào thành công này. Tuy nhiêu qua 2 năm thực hiện (2006 – 2008), chương trình thì cũng còn nhiều điểm chưa phù hơp với thực tế.

 • Nhìn lại chương trình giảm nghèo...

  Nhìn lại chương trình giảm nghèo...

  Trong nước02/10/2009 03:07 PM

  Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu thiên niên kỷ về giảm một nửa tỉ lệ người dân có có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày và giảm một nửa tỉ lệ người thiếu đói trong giai đoạn 1990 - 2015. Đây là một thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào thành công này. Tuy nhiêu qua 2 năm thực hiện (2006 – 2008), chương trình thì cũng còn nhiều điểm chưa phù hơp với thực tế.