TV& VIDEO

Chương trình giao lưu

Giao lưu nghệ thuật “Tri ân đồng đội”

Giao lưu nghệ thuật “Tri ân đồng đội”

VTV.vn - Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Tri ân đồng đội".