TV& VIDEO

Chương trình giao lưu

Giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

VTV.vn - Bộ Y tế phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" vừa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân.