TV& VIDEO

chương trình hiến máu

Ngày hội “Hiến máu Hạ Hồng” tại Bệnh viện Việt Đức

Ngày hội “Hiến máu Hạ Hồng” tại Bệnh viện Việt Đức

VTV.vn - Ngày 13/8, các cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội Hà Nội khóa 1991 - 1994 đã tổ chức chương trình Hiến máu Hạ Hồng tại Bệnh viện Việt Đức.