TV& VIDEO

chương trình hợp tác giáo dục

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM lần đầu hợp tác giáo dục

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM lần đầu hợp tác giáo dục

VTV.vn - Lần đầu tiên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã hợp tác với ngành Giáo dục để trao đổi nhân sự, hoạt động hiệu quả thông qua việc ký kết với Đại học Nguyễn Tất Thành.