TV& VIDEO

Chương trình Nghị sự 2030

Việt Nam lần đầu tiên tham gia phiên họp Hội đồng Kinh tế Xã hội LHQ

Việt Nam lần đầu tiên tham gia phiên họp Hội đồng Kinh tế Xã hội LHQ

VTV.vn - Việt Nam lần đầu tiên tham dự phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc với tư cách là thành viên của hội đồng này.