TV& VIDEO

chương trình sách giáo khoa mới

Quốc hội thông qua nghị quyết không cho phép bỏ môn Lịch sử

Quốc hội thông qua nghị quyết không cho phép bỏ môn Lịch sử

VTV.vn - Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội ngày 27/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết, trong đó yêu cầu tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.