TV& VIDEO

chương trình tiếng Anh tích hợp

Thêm 46 trường tại TP.HCM dạy tiếng Anh tích hợp

Thêm 46 trường tại TP.HCM dạy tiếng Anh tích hợp

VTV.vn - Trong năm học mới 2016 - 2017, TP.HCM sẽ có thêm 24 trường Tiểu học và 22 trường THCS giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.