TV& VIDEO

chương trình trẻ em

Café Sáng với VTV3: Truyền hình thực tế lạm dụng trẻ em?

Café Sáng với VTV3: Truyền hình thực tế lạm dụng trẻ em?

VTV.vn - Chuyên mục Chuyện bên ly café trong Café Sáng với VTV3 hôm nay sẽ bàn về những vấn đề xoay quanh sự xuất hiện dày đặc của các chương trình truyền hình thực tế cho trẻ em.