TV& VIDEO

chuyến bay nội địa

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 10

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 10

VTV.vn - Vietnamairlines triển khai điều chỉnh kế hoạch khai thác đến/đi từ các sân bay Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đông Hới, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp. Hồ Chí Minh do ảnh hưởng bão.