TV& VIDEO

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển nhanh nhưng chưa bền vững

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển nhanh nhưng chưa bền vững

VTV.vn - Đó là ý kiến được đưa ra tại Hội nghị Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra vào sáng 12/8 tại TP.HCM.