TV& VIDEO

chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Sóc Trăng nỗ lực xử lý hạn mặn

Sóc Trăng nỗ lực xử lý hạn mặn

VTV.vn - Tỉnh Sóc Trăng đã áp dụng hàng loạt biện pháp để xử lý hạn mặn, hỗ trợ khẩn cấp cho bà con nông dân và tăng cường trữ nước phục vụ sản xuất.