TV& VIDEO

chuyên gia tài chính

Qatar: "Chúng tôi mất 1 USD, các quốc gia khác cũng phải mất 1 USD"

Qatar: "Chúng tôi mất 1 USD, các quốc gia khác cũng phải mất 1 USD"

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Qatar Al Emadi đã tuyên bố: "Nếu đất nước Qatar bị mất đi 1 USD, các quốc gia khác cũng phải mất 1 USD".