TV& VIDEO

chuyên gia tài chính

Phong trào chơi tiền ảo ở Hàn Quốc

Phong trào chơi tiền ảo ở Hàn Quốc

VTV.vn - Cũng giống như ở Việt Nam, cho tới gần đây phong trào chơi tiền ảo mới rộ lên ở Hàn Quốc.