TV& VIDEO

chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình

Từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình

VTV.vn - Theo thông tư số 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành luật đất đai, từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ phải ghi tên đầy đủ các thành viên trong gia đình.