chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế VAT chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế VAT chuyển nhượng quyền sử dụng đất

VTV.vn - Trong dự thảo các luật về thuế sửa đổi, Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế VAT sang tên sổ đỏ.