TV& VIDEO

cơ bụng

Thi xoay rubik bằng… chân

Thi xoay rubik bằng… chân

VTV.vn - Giải rubik bằng tay vẫn chưa thỏa đam mê nên các rubik thủ chuyển sang thực hiện trò chơi bằng đôi chân.