TV& VIDEO

cơ chế bảo vệ

Sẽ có cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực

Sẽ có cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực

VTV.vn - Hôm nay (7/7), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.