TV& VIDEO

cơ chế phòng ngừa

Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng

Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng.