TV& VIDEO

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VTV.vn - Hôm nay là ngày tròn 105 năm ngày sinh của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016).