TV& VIDEO

Cổ đông Nhà nước

Cổ đông Nhà nước thích ứng với cơ chế vận hành DN

Cổ đông Nhà nước thích ứng với cơ chế vận hành DN

VTV.vn - Chủ trương của Nhà nước về việc tiếp tục đẩy mạnh quá trình CPH, thoái vốn Nhà nước tại các DN, ngành nghề không cần nắm giữ đang rất quyết liệt.