TV& VIDEO

cô gái vàng

Simona Iugarytzell - cầu nối đưa Nguyễn Tienna Katelyn về Việt Nam

Simona Iugarytzell - cầu nối đưa Nguyễn Tienna Katelyn về Việt Nam

VTV.vn - HLV Simona Iugarytzell chính là người đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa Tienna từ Mỹ về Việt Nam.