TV& VIDEO

cơ hội kinh doanh

Hội An mất cơ hội kinh doanh trong Tuần lễ Cấp cao APEC

Hội An mất cơ hội kinh doanh trong Tuần lễ Cấp cao APEC

VTV.vn - Quay laị với nhịp sống bình thường sau mưa lũ, Hội An phải mất không ít thời gian khắc phục thiệt hại, và mất cả cơ hội kinh doanh trong Tuần lễ Cấp cao APEC.