TV& VIDEO

cơ hội xuất khẩu tôm

Cần cải thiện chất lượng để tôm Việt không bị lãng quên

Cần cải thiện chất lượng để tôm Việt không bị lãng quên

VTV.vn - Để tận dụng được cơ hội xuất khẩu tôm khi những rào cản dần dược xóa bỏ, các DN thủy sản phải thật sự quan tâm cải thiện chất lượng sản phẩm.