TV& VIDEO

cỏ mọc um tùm

700 tỉ đồng để cắt cỏ cho toàn Hà Nội là đắt hay rẻ?

700 tỉ đồng để cắt cỏ cho toàn Hà Nội là đắt hay rẻ?

VTV.vn - Việc công bố những con số chi tiêu cho dịch vụ công ích của thành phố giúp người dân hiểu rằng công việc tưởng đơn giản như cắt cỏ lại trở nên rất quan trọng và tốn kém.