TV& VIDEO

cổ phần hóa doanh nghiệp

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Cảnh sát biển

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Cảnh sát biển

VTV.vn - Hôm nay (10/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Luật Cảnh sát biển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp.