cổ phần hóa

Coi trọng vai trò của nhà đầu tư nước ngoài trong tiến trình cổ phần hóa

Coi trọng vai trò của nhà đầu tư nước ngoài trong tiến trình cổ phần hóa

VTV.vn - Việt Nam sẽ cổ phần hóa mạnh mẽ các DNNN từ nay đến năm 2020, trong đó coi trọng vai trò của các nhà đầu tư Nhật Bản trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive