TV& VIDEO

cơ quan công an

Bình Phước: Chủ thu mua vỡ nợ, nhiều cơ sở chế biến điều đóng cửa

Bình Phước: Chủ thu mua vỡ nợ, nhiều cơ sở chế biến điều đóng cửa

VTV.vn - Tại Bình Phước, một chủ thu mua nguyên liệu điều ở huyện Bù Đăng đã tuyên bố vỡ nợ, khiến hàng chục cơ sở sơ chế điều phải đóng cửa.