cơ quan hải quan

Lô hàng BMW tại cảng Sài Gòn sẽ được trả về châu Âu

Lô hàng BMW tại cảng Sài Gòn sẽ được trả về châu Âu

VTV.vn - Lô hàng 600 xe thương hiệu BMW bị lưu tại cảng Sài Gòn 1 năm qua sẽ được trả về châu Âu, không được thông quan và bán tại thị trường Việt Nam.