TV& VIDEO

cơ quan hải quan

Lô hàng BMW tại cảng Sài Gòn sẽ được trả về châu Âu

Lô hàng BMW tại cảng Sài Gòn sẽ được trả về châu Âu

VTV.vn - Lô hàng 600 xe thương hiệu BMW bị lưu tại cảng Sài Gòn 1 năm qua sẽ được trả về châu Âu, không được thông quan và bán tại thị trường Việt Nam.