Cơ quan y tế

Dịch cúm xuất hiện tại 49/50 bang của nước Mỹ

Dịch cúm xuất hiện tại 49/50 bang của nước Mỹ

VTV.vn - Dịch cúm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ và chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm. Tính đến nay, dịch cúm đã xuất hiện tại 49/50 bang của nước Mỹ.