TV& VIDEO

cơ sở đóng tàu

18/23 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa bị hư hỏng

18/23 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa bị hư hỏng

VTV.vn - Ở tỉnh Thanh Hóa, có 18/23 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ bị hư hỏng.