cờ Tổ quốc

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông 2017 tại bờ Hiền Lương lịch sử

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông 2017 tại bờ Hiền Lương lịch sử

VTV.vn - Trong buổi sáng 30/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive