cổ tức

Apple sắp trả khoản cổ tức lớn nhất trên thế giới

Apple sắp trả khoản cổ tức lớn nhất trên thế giới

VTV.vn - Việc bỏ ra 13,22 tỷ USD đã biến Apple trở thành công ty trả cổ tức cao nhất trên thế giới.