TV& VIDEO

cố vấn tình yêu

Taylor Swift thành chuyên gia cố vấn tình yêu

Taylor Swift thành chuyên gia cố vấn tình yêu

VTV.vn - Đối với bạn bè, Taylor Swift trở thành một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.