Cơm chuyển sang màu hồng

Giao diện thử nghiệm VTVLive