TV& VIDEO

“cơn bão” đa cấp Liên Kết Việt

Ê-kíp thực hiện phóng sự về Công ty đa cấp Liên Kết Việt: “Chúng tôi chưa dừng lại!”

Ê-kíp thực hiện phóng sự về Công ty đa cấp Liên Kết Việt: “Chúng tôi chưa dừng lại!”

VTV.vn - Chia sẻ trong cuộc trò chuyện tại VTV News, ê-kíp thực hiện phóng sự về công ty đa cấp Liên Kết Việt nói họ tự hào về những gì đã làm và sẽ theo đuổi sự việc đến cùng.