TV& VIDEO

Công an Đồng Nai

CSGT Đồng Nai khẳng định dùng tiền lẻ qua trạm BOT không phạm luật

CSGT Đồng Nai khẳng định dùng tiền lẻ qua trạm BOT không phạm luật

VTV.vn - Việc sử dụng tiền mệnh giá thấp không vi phạm pháp luật. Đây là biện pháp phòng ngừa đối tượng xấu kích động, làm vấn đề thêm phức tạp.