TV& VIDEO

công an tỉnh Yên Bái

Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản Giám đốc Công an Yên Bái nếu đủ căn cứ

Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản Giám đốc Công an Yên Bái nếu đủ căn cứ

VTV.vn - Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản của gia đình Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nếu đủ căn cứ.