TV& VIDEO

công bố điểm chuẩn vào lớp 10

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 99 trường

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 99 trường

VTV.vn - Trong sáng 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 99 trường cấp 3.