TV& VIDEO

công dân danh dự

Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro - người bạn của Việt Nam

Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro - người bạn của Việt Nam

(VTV.vn) - Sugi Ryotaro là một trong những người Nhật Bản đầu tiên gắn bó với Việt Nam và hơn 25 năm qua, ông vẫn thầm lặng gắn kết mối quan hệ giữa người dân hai nước.