TV& VIDEO

công dân Thủ đô ưu tú

Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VTV.vn - Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 đã diễn ra sáng 8/10, tại Hà Nội.