TV& VIDEO

cộng đồng người Việt

Cộng đồng người Việt dự thi "Viết chính tả đoàn kết dân tộc toàn Ukraine"

Cộng đồng người Việt dự thi "Viết chính tả đoàn kết dân tộc toàn Ukraine"

VTV.vn - Để kỷ niệm Ngày ngôn ngữ Ukraine, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Odessa đã tham dự chương trình "Viết chính tả đoàn kết dân tộc toàn Ukraine" lần thứ 17.