TV& VIDEO

cộng đồng người Việt

Cộng đồng người Việt tại Florida hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả bão Irma

Cộng đồng người Việt tại Florida hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả bão Irma

VTV.vn - Tiểu bang Florida có số lượng người Việt sinh sống lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ với khoảng hơn 70.000 người. Hiện tại bão Irma đã tan nhưng vẫn còn đó những nỗi lo.