TV& VIDEO

cộng đồng người Việt

Tạo thuận lợi cho người Việt sinh sống, làm ăn ở Lào

Tạo thuận lợi cho người Việt sinh sống, làm ăn ở Lào

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định làm ăn, sinh sống tại Lào.