cộng đồng startup

Tọa đàm "Sức mạnh Trí tuệ Nhân tạo trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0"

Tọa đàm "Sức mạnh Trí tuệ Nhân tạo trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0"

VTV.vn - Trong cuộc "cách mạng công nghiệp 4.0", trí tuệ nhân tạo được nhận định sẽ hiện diện khắp mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.