TV& VIDEO

Cộng hòa Czech

Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Czech

Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Czech

VTV.vn - Lễ vinh danh nhằm khuyến khích các bạn trẻ người Việt tiếp tục phấn đấu làm rạng danh hình ảnh người Việt Nam tại Cộng hòa Czech.