TV& VIDEO

công khai báo cáo tài chính

13 cơ quan không báo cáo kết quả giám sát tài chính

13 cơ quan không báo cáo kết quả giám sát tài chính

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 28/2, có 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.