Công nghệ Blockchain

HSBC lần đầu tiên thực hiện giao dịch bằng blockchain

HSBC lần đầu tiên thực hiện giao dịch bằng blockchain

VTV.vn - Ngân hàng HSBC cho biết đã thực hiện giao dịch tài chính đầu tiên trên thế giới bằng cách sử dụng công nghệ blockchain.