TV& VIDEO

Công nghệ Blockchain

Blockchain: Từ bị nghi ngờ trở thành giải pháp bảo mật tiềm năng

Blockchain: Từ bị nghi ngờ trở thành giải pháp bảo mật tiềm năng

VTV.vn - Từ hoài nghi và đối đầu, nay các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế đã dành nhiều quan tâm hơn tới các ứng dụng đa dạng của Blockchain.