TV& VIDEO

công nghệ cao

Đầu tư nguồn lực tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Đầu tư nguồn lực tại Khu công nghệ cao TP.HCM

VTV.vn - Ban quản lý Khu công nghệ cao kiến nghị với lãnh đạo TP.HCM tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tiềm lực cho Khu công nghệ cao để phát triển khoa học công nghệ.