TV& VIDEO

công nghệ chăn nuôi

Cám bổ sung Bio-Zeem™ - đột phá mới trong công nghệ chăn nuôi

Cám bổ sung Bio-Zeem™ - đột phá mới trong công nghệ chăn nuôi

VTV.vn - Cám mới bổ sung men tiêu hóa Bio-Zeem™ được nhận định là sản phẩm đột phá trong công nghệ chăn nuôi lợn.